Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic – w zakresie benzenu (PDF, 3631.24 kB)

Prognoza do projektu Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej w zakresie benzenu (PDF, 2439.4 kB)

Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Opole (PDF, 2446.8 kB)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole (PDF, 1313.32 kB)

Program Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej (PDF, 3870.67 kB)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej (PDF, 2155.59 kB)

Program Ochrony Powietrza dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 2009 (PDF, 14141.03 kB)

Program Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej 2009 (PDF, 10907.89 kB)

Program Ochrony Powietrza dla strefy krapkowicko – strzeleckiej 2009 (PDF, 12237.71 kB)

Program Ochrony Powietrza dla strefy namysłowsko – oleskiej 2009 (PDF, 18190.43 kB)

Program Ochrony Powietrza dla strefy głubczycko – prudnickiej 2011 (PDF, 8688.59 kB)