W konkursach przeprowadzonych w latach 2008-2018 zgłoszono w sumie 191 realizacje. 47 z nich zostały nagrodzone lub wyróżnione.
Laureatami Nagrody Marszałka Województwa były gminy, na terenie których zrealizowano:

Do konkursu zgłosiły się dotychczas 53 jednostki samorządów gminnych (w tym 23 gminy wiejskie), 5 samorządowych powiatowych, 3 inne instytucje. Zdecydowana większość zgłoszonych do konkursu realizacji powstało przy znaczącym wsparciu środków UE.