Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jacek Ruszczewski

ul. Piastowska 13, p.304
45-082, Opole
tel.: 77 5416 481
e-mail: j.ruszczewski@opolskie.pl

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 32)

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • opracowywanie wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i jego realizacja,
  • współpraca z innymi departamentami oraz jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • współpraca z innymi departamentami oraz jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji wojewódzkiego programu ochrony zdrowia psychicznego w zakresie problematyki uzależnień.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg