Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejną – trzynastą – edycję konkursu “Opolska Marka” w ramach promocji potencjału gospodarczego naszego regionu w kraju i poza jego granicami.
Celem Konkursu „Opolska Marka 2015″, jest wyłonienie wiodących eksporterów, najlepszych przedsiębiorstw innowacyjnych i rewitalizujących obiekty oraz produktów roku 2015, a także ich promowanie na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto intencją konkursu jest rozpowszechnianie informacji o potencjale produkcyjnym i usługowym, innowacyjności i możliwościach eksportowych przedsiębiorstw województwa opolskiego.

Gala podsumowująca konkurs odbyła się 14 kwietnia 2016 roku.
Relacja z gali – http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=199&idd=8976

Wizytówki firm – laureatów Opolskiej Marki 2015 – na kanale Youtube Samorządu Województwa Opolskiego: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeeYc66chO-rwLc6ulnCr7Sfyko5R4dD_