Witaj w obszarze: SPOŁECZEŃSTWO

Podsumowanie obszaru w okresie 2008-2015
SPOŁECZEŃSTWO – opolskie w 2015 i w 2016 roku
 
Uwagi na temat zakresu i sposobu prezentacji danych na kartach

 

Przejrzyj karty z obszaru SPOŁECZEŃSTWO

 

KARTY W OBSZARZE SPOŁECZEŃSTWO
 
Karta
tematyczna
Dane
do roku

 

Liczba ludności – stan i dynamika
2016
Przyrost naturalny ludności
2016
Migracje
2016
Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku
2016
Studenci i absolwenci
Młodzież nieaktywna
 
2016
Aktywność obywatelska podczas wyborów
2015
Honorowi dawcy krwi
 
2016
Sektor NON-PROFIT
2015
1% podatku na rzecz OPP
2016
Gospodarstwa domowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu
2016
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 mieszkańca
2016
Odsetek dzieci objętych opieką żłobkową
2016
Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
2016
Wiek środkowy matek
2016
Współczynnik dzietności
2016
Liczba lekarzy na 1 tys. ludności
2016
Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych
2016
Odsetek osób zagrożonych ubóstwem
2016
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
2016