Od dnia 1 stycznia 2011 r. środki finansowe pobierane są na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych i stanowią dochód budżetu województwa. Środki te przeznacza się na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów oraz wypłatę odszkodowań, tj. na zadania określone w art. 22 c ust. 1 ustawy.

Zasady dofinansowania określone są w następujących dokumentach: