Głosować może każdy pełnoletni mieszkaniec województwa opolskiego.

Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie trzy głosy  – jeden w każdej z kategorii:

  • przestrzeń publiczna 2018
  • obiekt użyteczności publicznej 2018
  • przestrzeń publiczna dziesięciolecia

Formy głosowania:

elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie: www.przestrzen.opolskie.pl

Termin głosowania:

sierpień – wrzesień 2018 r.

Ogłoszenie wyników głosowania:

26 września 2018 r.