Konkurs „Opolskie Niezapominajki” – dla najlepszej organizacji pozarządowej województwa opolskiego 2010 roku – III edycja

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza III edycję Konkursu „Opolskie Niezapominajki”.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2010 roku, promocja wzorców działalności prospołecznych, a także promocja i szerzenie zasad społeczeństwa obywatelskiego.

Laureat Tytułu „Opolska Niezapominajka 2010” wyłaniany będzie w drodze konkursu, który adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.

Zgłoszeń podmiotów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, kościoły i związki wyznaniowe, sami zainteresowani.

Do zgłoszeń należy dołączyć załączniki: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut organizacji, sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2010 rok.

Szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń określa regulamin przyznawania tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla najlepszej organizacji pozarządowej województwa opolskiego.

Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie do dnia 30.05.2011 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Opolskie Niezapominajki”

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/54 16 593

Pliki do pobrania:

(PDF, 59.54 kB)
(DOC, 50.5 kB)
(PDF, 37.09 kB)
(PDF, 83.81 kB)