LAUREAT I WYRÓŻNIENI W KONKURSIE „OPOLSKIE NIEZAPOMINAJKI 2008”

NAGRODA OPOLSKA NIEZAPOMINAJKA 2008 – Laureat: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej

Kapituła jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu wyróżnień pięciu organizacjom, tj:
1. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
2. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
3. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
4. Opolskie Forum Organizacji Socjalnych
5. Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski