Plan kontroli zewnętrznych na rok 2016.

Wyniki kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

1. Kontrole przeprowadzane przez UMWO w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach, którym powierzono wykonywanie zadań w imieniu samorządu województwa opolskiego.

2. Kontrole przeprowadzane przez UMWO w jednostkach, którym przekazano dotacje z budżetów: Unii Europejskiej, państwa, województwa.

Kontrole w ramach Programu Operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY).