Marszałek Województwa Opolskiego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), podaje do wiadomości informację o opracowaniu projektu: „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Opolskiego”.

Opinie do projektu tego dokumentu można składać w terminie od dnia 18 marca do dnia 11 kwietnia 2014 r.
• w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Infrastruktury i Gospodarki, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: pt_konsultacje@opolskie.pl , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262). Link do ankiety elektronicznej:http://ankiety.opolskie.pl/index.orig.php/survey/index/sid/577635/lang/pl

Rozpatrywane będą jedynie opinie, które wpłyną do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w terminie do dnia 11 kwietnia 2014 r.

Pliki do pobrania:

(PDF, 358.8 kB)

(PDF, 6747.71 kB)

(PDF, 8203.55 kB)

(PDF, 16207.92 kB)

(DOC, 32 kB)