Konkurs "Opolskie Kwitnące"

Konkurs „Opolskie Kwitnące” – dla miast i gmin regionu

Celem konkursu „Opolskie Kwitnące” jest wyłonienie najpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz terenów i obiektów publicznych w województwie opolskim. Konkurs realizowany jest w ramach Planu Marketingu Regionalnego Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące” i w swym założeniu ma zachęcić mieszkańców do aktywnego udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku ich najbliższego otoczenia, a także dać im możliwość bezpośredniego wpływu na wygląd estetyczny okolicy, wzmacniając dodatkowo poczucie przynależności do danej społeczności lokalnej.

Działania podejmowane w ramach realizacji konkursowego celu są doskonałą promocją współpracy pomiędzy mieszkańcami. Powodują wśród nich pobudzenie aktywności oraz wpływają na wzrost świadomości ekologicznej.

Pliki do pobrania:

(PDF, 2254.37 kB)

(PDF, 740.02 kB)

(PDF, 2006.63 kB)

(PDF, 104.45 kB)

(PDF, 351.71 kB)