Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji projektów urbanistycznych decydujących o jakości przestrzeni publicznej oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. Konkurs adresowany jest do gmin kreujących i realizujących politykę przestrzenną, w tym także w odniesieniu do zagospodarowania przestrzeni publicznych, a także do inwestorów i projektantów uczestniczących w tych procesach.

Pliki do pobrania:

Konkurs na „NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

(PDF, 144.24 kB)

Konkurs na „NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

(PDF, 2964.77 kB)

Konkurs na „NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

(PDF, 108.27 kB)

Konkurs na „NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

(PDF, 240.57 kB)

Konkurs na „NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

(PDF, 552.79 kB)

Konkurs na „NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

(PDF, 102.96 kB)

Konkurs na „NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

(PDF, 744.27 kB)

Konkurs na „NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

(PDF, 740.06 kB)