Przewodniczący (-a): Hubert Kołodziej
Wiceprzewodniczący (-a): Jolanta Wilczyńska
Członek komisji: Dariusz Paweł Byczkowski
Członek komisji: Józef Kotyś
Członek komisji: Stanisław Rakoczy
Członek komisji: Arkadiusz Szymański
Członek komisji: Janusz Roman Trzepizur
Członek komisji: Bogusław Wierdak

Przedmiotem działania Komisji Nauki, Edukacji, Kultury, i Sportu jest :

  1. oświata,
  2. sport,
  3. nauka i postęp techniczny,
  4. współpraca z ośrodkami edukacyjnymi i naukowo – badawczymi,
  5. kultura i ochrona zabytków,
  6. współpraca ze środowiskami twórczymi,
  7. wielokulturowość, współpraca ze środowiskami mniejszości narodowych i etnicznych,

Pliki do pobrania:

(PDF, 32.53 kB)

(PDF, 72.52 kB)

(PDF, 65.58 kB)

(PDF, 88.33 kB)

(PDF, 68.85 kB)

(PDF, 52.36 kB)

(PDF, 55.49 kB)

(PDF, 53.93 kB)

(PDF, 33.17 kB)

(PDF, 75.26 kB)

(PDF, 36.42 kB)

(PDF, 79.58 kB)

(PDF, 68.73 kB)

(PDF, 44.18 kB)

 

PLAN POSIEDZEŃ KOMISJI i SPOTKAŃ RADNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Kadencji 2014-2018

  • 2016 rok

(PDF, 31.89 kB)

(PDF, 32.64 kB)

(PDF, 35.83 kB)

(PDF, 33.01 kB)

(PDF, 32.9 kB)

(PDF, 31.85 kB)

(PDF, 42.56 kB)

(PDF, 38.38 kB)

PLANY PRACY KOMISJI STAŁYCH Sejmiku Województwa Opolskiego

WNIOSKI I OPINIE KOMISJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

(PDF, 39.05 kB)

(PDF, 42.17 kB)

(PDF, 26.72 kB)