W dniu 20 lutego 2018 r. obradował Zespół ds. wyłonienia członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego. Zespół wybierał członków Forum z osób które nadesłały zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny oraz przysłały zgodę na kandydowanie wraz z listą poparcia, która powinna zawierać minimum 30 podpisów osób popierających kandydaturę.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 2 lutego br. Wpłynęło 58 zgłoszeń, dwie osoby wycofały swoje kandydatury a dwa zgłoszenia nie spełniły wymogów formalnych.  Zespół dokonał oceny 54 zgłoszeń i wyłonił 36 członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego.

Kadencja Forum będzie trwała 2 lata.

Uroczyste wręczenie powołań nowym członkom Forum odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. Sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.