Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2016 – 2025 przyjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 26 stycznia 2016 r.