W działaniach Zarządu Województwa Opolskiego promocja kulturalna regionu zajmuje jedno z priorytetowych miejsc. Głównym narzędziem tej promocji jest wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych.

W województwie opolskim nie funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Kultury, a zatem rolę organizatora i koordynatora życia kulturalnego regionu przejął samorząd. Wiąże się to niejednokrotnie z realizacją projektów, które swoim zasięgiem obejmują teren całego województwa. Są to imprezy o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i ogólnopolskim, wydarzenia muzyczne, teatralne, wernisaże, wystawy sztuk plastycznych i rękodzieła ludowego.

Poniżej przedstawione są główne imprezy kulturalne, organizowane cyklicznie w ramach działalności wojewódzkich jednostek kultury, nadzorowanych przez samorząd województwa opolskiego.

Teatr im Jana Kochanowskiego w Opolu
Dyrektor – Norbert Rakowski
45-056 Opole, Plac Teatralny 12
tel.: (+48) 77 453 90 82, 454 59 42
„Opolskie Konfrontacje Teatralne – Klasyka Polska”
OKT to impreza cykliczna, mająca na celu zaprezentowanie najwartościowszych przedstawień rodzimej klasyki zrealizowanych w danym roku, na polskich scenach. Festiwal ma charakter konkursu. Spektakle oceniane są przez Jury złożone z najwybitniejszych polskich krytyków teatralnych i znawców teatru.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Dyrektor – Tadeusz Chrobak
45-081 Opole, ul. Piastowska 18-20
tel.: (+48) 77 454 22 07, 454 02 23, 454 54 16

http://www.wbp.opole.pl
wbp-opole@wbp.opole.pl
Tydzień Bibliotek
„Tydzień Bibliotek” organizowany jest od wielu lat – wtedy w bibliotekach publicznych organizowanych jest  wiele imprez m.in. spotkań autorskich, kiermaszy książek, wystawy itp. Koordynatorem „Tygodnia Bibliotek” jest WBP w Opolu.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach

Dyrektor – Violetta Rezler-Wasielewska
45-017 Opole, ul. Minorytów 3
tel.: (+48) 77 453 78 72, 453 92 16

http://www.cmjw.pl
cmjw@cmjw.pl
„Konkurs Recytatorski Poezji Jenieckiej – Nie traćmy pamięci”
Impreza organizowana dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego (finał), organizowana we współpracy z Opolskim Kuratorem Oświaty.
Ponadto w siedzibie muzeum w Łambinowicach-Opolu zwiedzać można następujące wystawy stałe:
 • W niewoli niemieckiej
 • Żołnierze polscy w niewoli radzieckiej
 • Dzieje obozów jenieckich w Lamsdorf
 • Radzieccy jeńcy wojenni w Stalagu 318/VIII F Lamsdorf
oraz szereg wystaw czasowych prezentowanych przy ulicy Minorytów 3 w Opolu.

Filharmonia im. Józefa Elsnera w Opolu

Dyrektor – Przemysław Neumann
45-075 Opole, ul. Krakowska 24
tel.: (+48) 77 44 23 270
fax: (+48) 77 44 23 284

http://www.filharmonia.opole.pl
filharmonia@filharmonia.opole.pl
Do najważniejszych festiwali i cyklów koncertów, które odbywają się w salach koncertowych Filharmonii Opolskiej należą:
 • Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny – główny organizator: Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne (koncerty odbywają się także w innych salach koncertowych)
 • Uroczysty Koncert Symfoniczny z okazji Św. Niepodległości – listopad
 • Festiwal Kompozytorów Śląskich(we współpracy z Górnośląskim Towarzystwem Śpiewaczym) – listopad
 • Uroczysty Koncert Symfoniczny z okazji Święta Konstytucji 3 – maja
 • Koncert z udziałem uczestników Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Głuchołazach – sierpień
 • Koncert orkiestr, chórów młodzieżowych i młodych solistów (uczniów i absolwentów szkoły muzycznej)
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
Dyrektor – Urszula Zajączkowska
45-020 Opole, ul. św. Wojciecha 13
tel.: (+48) 77 454 46 11, 453 66 77
sekretariat@muzeum.opole.pl
Ekspozycje stałe:
 • Pradzieje i wczesne średniowiecze Opolszczyzny
 • Etnografia Opolszczyzny – tradycja i zmiana
 • Opole. Gród – miasto – stolica regionu
 • Kamienica czynszowa przy ul. Św. Wojciecha 9
 • Galeria malarstwa polskiego XIX i XX wieku
 • Jan Cybis – malarstwo Sztuka środowiska opolskiego po 1945 roku
 • W kręgu farmacji
 • Porcelana tułowicka
Ponadto muzeum przygotowuje wystawy czasowe o różnorodnej tematyce, organizuje spotkania, odczyty, sesje popularno-naukowe, prowadzi szeroką działalność upowszechnieniową i edukacyjną dla dzieci i młodzieży.
Muzeum Śląska Opolskiego jest również współorganizatorem tzw. Nocy Skarbów, w czasie których prezentowane są najcenniejsze zbiory muzealne.
 
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Dyrektor – Jarosław Gałęza
45-835 Opole, ul. Wrocławska 174
tel.: (+48) 77 474 30 21
fax: (+48) 77 457 23 49
http://www.muzeumwsiopolskiej.pl
sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
Popularyzacja zbiorów muzeum poprzez udostępnianie ich do zwiedzania to jedno z podstawowych – statutowych zadań placówki. Kolejnym, równie ważnym jest popularyzacja szeroko pojętej kultury ludowej i jej twórców.
Zadania te realizowane są poprzez:
Konkursy:
 • Konkurs plastyki obrzędowej „Kroszonki Opolskie”
 • Wojewódzki konkurs plastyczny „Majówka w skansenie. Mistrz-uczeń”
 • Konkurs fotograficzny „Dawna architektura wiejska Śląska Opolskiego”
 • Konkurs fotograficzny „Zabytki drewnianej architektury wiejskiej Opolszczyzny”
Imprezy plenerowe
Obecnie Muzeum Wsi Opolskiej jest organizatorem następujących imprez plenerowych: „Jarmarku Wielkanocnego”, „Festynu dziecięcego w skansenie”, „Festynu Rycerskiego”, „Jesiennych targów sztuki ludowej. Targów pszczelarskich”, a także biesiad ludowych.