Cykl szkoleń i warsztatów odbywa się w ramach 4 sesji seminaryjno-warsztatowych. Każda sesja jest poświęcona osobnemu blokowi zagadnień, omawianych podczas jednego lub kilkudniowych zjazdów. W ramach cyklu odbywają się zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne ćwiczenia, prowadzone przez specjalistę z dużym doświadczeniem w realizacji tego typu projektów.

Wybrane zagadnienia w ramach cyklu szkoleń i warsztatów:
 1. Rola inwestycji w rozwoju miasta, gminy i regionu.
 2. Skuteczność pozyskiwania bezpośrednich inwestycji przez samorządy gminne.
 3. Działania promocyjne a strategia gminy i regionu.
 4. Strategia promocji; podstawowe zasady opracowywania strategii marketingowej jst.
 5. Promocja a reklama; Public Relations; kontakty z mediami.
 6. Sztuka prezentacji i negocjacji.
 7. Techniki i metody przygotowywania materiałów promocyjnych i ofert inwestycyjnych.
 8. Polityka informacyjna jst.
 9. Nieruchomość jako przedmiot oferty inwestycyjnej.
 10. Przygotowanie i uzbrojenie terentu inwestycyjnego.
 11. Obsługa inwestora w gminie.
 12. Różnice kulturowe w biznesie.