Uchwała Nr 3142/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. (PDF, 215.33 kB)