Antoni Konopka

Członek Zarządu Województwa Opolskiego

pokój: 180
tel.: (+48) 77 54 16 526
fax: (+48) 77 54 16 354
email: a.konopka@opolskie.pl

Bezpośredni nadzór nad komórkami UMWO:

Oświadczenia majątkowe:

Biografia:
Urodził się w 1959 roku w Nysie, żonaty, dwoje dzieci.

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu (kierunek zootechnika) oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów i bankowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, właściciel gospodarstwa rolnego, były prezes Izby Rolniczej w Opolu, od 2002 do 2010 pełnomocnik prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektor opolskiego oddziału regionalnego, radny województwa kadencji 2002 – 2006.

W Zarządzie Województwa poprzedniej kadencji pełnił funkcję członka Zarządu i zajmował się sprawami rozwoju wsi i rolnictwa oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W kadencji 2014-2018 jest radnym województwa.