Sierpniowa sesja sejmiku była pierwszą sesją w tym roku, która odbyła się stacjonarnie.  Po raz pierwszy radni mogli się spotkać ze sobą bez pośrednictwa internetu. Podjęli podczas tej sesji m.in. kilka uchwał dotyczących budżetu regionu.

Na początku sesji radni zapoznali się z informacją o bogatej i różnorodnej działalności w ostatnich latach  Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. To tradycja, że dyrektorzy instytucji kultury prezentują największe dokonania tych placówek radnym województwa.

Jak podkreślała dyrektor CMJW Violetta Rezler-Wasielewska, w najbliższych latach w działalności Muzeum zostanie położony nacisk na wzmocnienie rozpoznawalności tej  instytucji w kraju i zagranicą. – Służy temu wypracowywany, m.in. w ramach programu „Ekonomika miejsc pamięci” (od 2020 r.), szczegółowy plan działania. W sferze infrastrukturalnej przewiduje on zakończenie przebudowy siedziby Muzeum w Łambinowicach i poprawę infrastruktury informacyjnej w miejscu pamięci oraz jego otoczeniu,

w merytorycznej – zrównoważony rozwój każdej jej sfery – informowała dyrektor. Dyrektor placówki brzeskiej, Dariusz Byczkowski, przypominał m.in., że w 2018 roku w Muzeum Piastów Śląskich powołano archiwum kresowe, gromadzące dokumenty i przedmioty, przekazywane przez byłych mieszkańców Kresów Wschodnich II RP, przesiedlonych po wojnie do Brzegu i jego okolic. – W tym samym roku nasze Muzeum zostało nagrodzone zaszczytnym tytułem Pomnika Historii – podkreślał.

Więcej dla budżetu województwa

Radni podjęli uchwały, zmieniające budżet województwa. Jak mówił skarbnik regionu, Stanisław Mazur, planowane zwiększenie dochodów budżetu o niemal 30 milionów złotych wynika z bieżącej analizy wpływów z tytułu udziału w podatku CIT.

Te dodatkowe pieniądze to duży zastrzyk, który umożliwia planowanie kolejnych wydatków z budżetu. Dzięki dodatkowym wpływom możliwe było m.in. podwyższenie kapitału spółki Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Jak podkreślał marszałek województwa Andrzej Buła, dokapitalizowanie spółki o 6 milionów zł umożliwi udzielenie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom pożyczek oraz innych instrumentów finansowych zapewniających dalszy rozwój, co może wpłynąć na wzmocnienie potencjału gospodarczego województwa. Radni zgodzili się na to podwyższenie kapitału. Dzięki dodatkowym pieniądzom w budżecie będzie też możliwe m.in. przeprowadzenie za około 3 miliony zł pilnej przebudowy nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 411 w Głuchołazach i drodze wojewódzkiej nr 409 w Gogolinie, o czym mówił członek zarządu województwa Szymon Ogłaza.

W pierwszym kwartale tego roku Sejmik przyjął określił zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i finansowanie ich ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wtedy przyjęto, że dofinansowanie kosztów tworzenia i działania funkcjonujących w regionie zakładów aktywności zawodowej wyniesie 5 milionów 550 tysięcy złotych. W międzyczasie wpłynęły wnioski z ZAZ-ów w Lewicach i Nysie  o zwiększenie kwoty ich dofinansowania – teraz na sesji radni wyrazili zgodę na to, by obydwa ZAZ-y otrzymały jeszcze łącznie ponad 107 tysięcy złotych. – To pozwoli na dodatkowe zatrudnienie w tych zakładach w sumie 13 osób niepełnosprawnych – mówiła wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura.

Radni jednogłośnie udzielili także pomocy finansowej gminie Nowy Targ z województwa małopolskiego. 50 tysięcy złotych pomoże w usuwaniu skutków pożaru, jaki miał miejsce w dniu 19 czerwca 2021 r. w miejscowości Nowa Biała.

Udostępnij wpis: