Zarząd województwa opolskiego ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z województwa opolskiego na kandydatów do komisji konkursowych, opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2021 roku.

W załączeniu treść ogłoszenia i konieczna dokumentacja.