Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabory wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektów z zakresu:

 1. Ogłoszenie nr 1/2020 z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, oraz zgodnie z przedsięwzięciem:
  II.1.2. Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia.
  Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.
  Limit środków wynosi 120 000,52 zł.
 2. Ogłoszenie nr 2/2020 z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi.
  Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.
 3. Ogłoszenie nr 3/2020 z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem:
   I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR.
  Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.
  Limit środków wynosi 81 649,02 zł.
 4. Ogłoszenie nr 4/2020 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej  oraz zgodnie z przedsięwzięciem:
  II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.
  Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.
  Limit środków wynosi 400 000,00 zł.

Link do ogłoszeń:

http://plaskowyz.pl/433/175/ogloszenia-o-naborach-aktualne.html