Przez ostatni rok przewodnictwo w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego pełniła strona gospodarcza. Dziś podczas posiedzenia przekazała je stronie samorządowej – w tym roku przewodniczącym będzie marszałek Andrzej Buła. Powołano także nowych członków Rady.

Akt powołania z rąk marszałka odebrali Teresa Barańska, wicewojewoda opolska oraz Wojciech Rajchel, przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Opolskiego.

Jak przekazała Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz, rok był aktywny i obfitował w wiele spotkań i działań, które zaowocowały czterema stanowiskami. – Tematy były zróżnicowane i odpowiadały na aktualne potrzeby regionu, dotyczyły m.in. szkolnictwa specjalnego, ochrony środowiska, leczenia neurochirurgicznego czy gospodarki wodnej. Problemy wychodzą na bieżąco i na bieżąco staramy się działać. Temat, który już budzi wiele zainteresowania, to zmiany klimatyczne i na pewno będzie przedmiotem naszych najbliższych obrad – wyjaśniała dotychczasowa przewodnicząca WRDS, przekazując przewodnictwo.

– Chciałbym, aby osoby reprezentujące różne środowiska społeczno – gospodarcze, zapoznały się pierwszej kolejności z dokumentami, jakie przygotowujemy w urzędzie marszałkowskim i jego departamentach. Kolejne posiedzenie poświęcimy środowisku, czyli ochronie powietrza, wody i gospodarce odpadami. Wychodzimy z tym tematem odpowiadając m.in. na sugestie Ministerstwa Klimatu o przeprowadzeniu debaty klimatycznej. Idealnie wpisuje się to w nasze regionalne potrzeby. Proszę o wszelkie przemyślenia i zapytania w tym temacie – apelował marszałek Andrzej Buła do członków Rady.

Podczas spotkania zaprezentowano przygotowywane regionalne dokumenty strategiczne – strategię rozwoju województwa, regionalną strategię innowacji oraz regionalny program operacyjny.

kk

Udostępnij wpis: