Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Na pierwsze takie projekty czekamy do 31 stycznia 2020 roku.

 Zarząd Województwa Opolskiego właśnie ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022. To dofinansowanie zadań własnych gminy, dotyczących realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

Chodzi o takie projekty wiejskie, które pomogą w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim. Na pierwsze projekty czekamy do 31 stycznia 2020 roku.

Zasady przyznawania dotacji, oceny wniosków, realizacji projektów oraz rozliczenia dotacji zostały opisane w  regulaminie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Wszystkie dokumenty, dotyczące Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej  – przede wszystkim ogłoszenie, regulamin i formularze –  znajdziesz tutaj.