W dniach 3-5 listopada 2019 roku Stowarzyszenie Akademicki Klub Biznesu realizowało projekt pt. Opolskie Gwiazdy Europy. Akademia Młodego Europejczyka, finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach konkursu pt. Wspieranie działań i inicjatyw realizowanych we współpracy z zagranicą w Województwie Opolskim.

W projekcie brała udział młodzież z Białorusi (ze szkoły społecznej im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pińsku) i Polski. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy o UE, a także rozwijanie zainteresowań na temat Unii i polityki realizowanej na szczeblu unijnym. Projekt miał też przyczynić się do budowania i wzmacniania tożsamości europejskiej. W ramach projektu wykładowcy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UO przeprowadzili warsztaty naukowe, przekazujące wiedzę młodym ludziom o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mechanizmach wpływu Europejczyków na UE, metodach zarządzania oraz innych ciekawych aspektach związanych z UE.

Przeprowadzona została też symulacja debaty międzynarodowej na temat wyzwań stojących przed UE. Młodzież na potrzeby debaty wcieliła się w rolę przedstawicieli frakcji działających na forum Parlamentu Europejskiego i zabierała głos w ważnych dla UE sprawach. Dla młodzieży uczestniczącej w projekcie przewidziano również szereg atrakcji, np. wycieczka po Opolu, poznawanie historii Opola oraz wizyta w Muzeum Polskiej Piosenki. Ostatnim punktem programu było wyjście do kina i obejrzenie filmu Agnieszki Holland pt. Obywatel Jones.

DZP