Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 informuje, że w dniu dzisiejszym zostały ogłoszone nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD.

Termin składania wniosków: od 13.05.2019 do 31.05.2019 do godz. 15.00

Więcej informacji dotyczących powyższych naborów znajduje się pod linkiem