Zainteresowanym przekazujemy ogłoszenie o poszukiwaniu nauczycieli polonistów, nauczania początkowego i historii do pracy dydaktycznej za granicą w roku szkolnym 2019/2020: