Forum Polsko-Czeskie zostało powołane w 2008 r. na mocy memorandum podpisanego przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Czech, w 2009 r. powołano zaś Rady Programowe przy Ministrach SZ i odbyła się pierwsza edycja konkursu dotacyjnego.

 

Ta wyjątkowa platforma nawiązuje do wspólnych wartości i tradycji historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa ruchu Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Wspiera oddolne inicjatywy w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniając się do nawiązywania relacji międzyludzkich oraz rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich. Konkurs dotacyjny Forum PL-CZ pozwala na dotowanie małych polsko-czeskich projektów. Dotychczas skorzystało z niego pośrednio kilkaset podmiotów, nie tylko na pograniczu polsko-czeskim, ale w całym kraju.

 

Konkurs ogłaszany jest zazwyczaj na przełomie stycznia/lutego.

 

Forum Polsko-Czeskie 1

Udostępnij wpis: