Helena Kamerska, Regina Mac, Bronisław Zdobylak i Zdzisław Borawski otrzymali podczas sesji sejmiku odznaki honorowe „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Marszałek odznaczył także Danutę Schetynę.

– To wspaniali ludzi, kombatanci walk o niepodległość w czasie II wojny światowej, byli żołnierze Armii Krajowej – mówił przewodniczący sejmiku województwa Norbert Krajczy, przedstawiając sylwetki odznaczonych.

Porucznik Helena Kamerska była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, Regina Mac zaś, porucznik w stanie spoczynku,  łączniczką w organizacji WiN. Kapitan Bronisław Zdobylak w 1940 roku został zesłany na Syberię, ale uciekł z transportu i potem walczył w szeregach AK,  kapitan Zdzisław Borawski również walczył w szeregach Armii Krajowej. Do dziś wszyscy działają aktywnie, spotykając się m.in., z młodzieżą, by pamięć o pięknych, choć trudnych kartach historii naszego kraju, była żywa w kolejnych pokoleniach.

Na sesję nie mogła przybyć Danuta Schetyna, która jeszcze do niedawna akwenie uczestnicząca w życiu społeczno-politycznym regionu, już nie wychodzi z domu. Pani Danuta, pseudonim „Grażyna”, także była żołnierzem AK, kolporterem prasy konspiracyjnej i łącznikiem Obwodu AK Radomsko. Od 20 lat jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Biuletyn Informacyjny – Akowiec”. Odznakę Danucie Schetynie wręczył marszałek Andrzej Buła.

 

Uhonorowani to kilkoro przedstawicieli niemal czterystutysięcznej Armii Krajowej. Janusz Kwiatkowski, prezes opolskiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK podkreślał, że to wspaniały potencjał. – Mimo sędziwego wieku dalej są aktywni i działają, co zasługuje na nasz najwyższy szacunek.

Udostępnij wpis: