Dnia 8 czerwca już po raz drugi młodzi Opolanie odbyli podróż krajoznawczą po czeskim regionie morawsko – śląskim,  który od września 2017 roku jest oficjalnie regionem partnerskim Opolszczyzny.

Udział w wyjeździe był jedną z nagród dla laureatów i opiekunów konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pod hasłem „Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów”. Konkurs pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego odbył się w grudniu zeszłego roku.

Gospodarze z Krajskiego Urzędu regionu morawsko – śląskiego zaproponowali Opolanom ciekawy program. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili postindustrialny kompleks Dolní oblasti Vitkovice, zabytku przemysłowego, obejmującego szeroki teren obiektów, wykorzystywanych obecnie jako centra nauki, kultury i wiedzy. Panoramę Ostrawy podziwiano z wysokości komina nieczynnej fabryki oraz zaprezentowano interaktywne muzeum dla małych i dużych pn. „Mały świat techniki” i „Wielki świat techniki”. Popołudniowy program spędzono w ostrawskim ogrodzie zoologicznym, które jest bardzo dobrze przygotowane na przyjęcie turystów z Polski.

Organizację konkursu i wyjazd laureatów koordynował Referat Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Udostępnij wpis: