Z okazji przypadającego 12 maja Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych oraz Dnia Położnej wicemarszałek Roman Kolek  złożył na ręce Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Sabiny Wiatkowskiej życzenia wszystkim pielęgniarkom i położnym województwa opolskiego.

 Życzenia dla pielęgniarek i położnych

Marszałek podziękował za wykonywanie niełatwej pracy, wymagającej poświęcenia, zaangażowanie oraz trud włożony w codzienne wykonywanie obowiązków.  – Pragnę ponadto wyrazić ogromne uznanie za oddanie drugiemu człowiekowi, otaczanie chorych i cierpiących troską, opieką oraz niezwykle ważnym w chwilach smutku wsparciem – napisał Roman Kolek w liście do pielęgniarek .