O tym dyskutowano w urzędzie marszałkowskim na spotkaniu, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych gmin, leżących nad Odrą oraz przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z turystyka odrzańską.

Marszałek Andrzej Buła przypomniał na początku, że województwa Polski Zachodniej ogłosiły rok 2018 Samorządowym Rokiem Rzeki Odry. – Województwo opolskie podpisało w tej sprawie list intencyjny podczas uroczystej inauguracji tego wydarzenia 12 lutego br. we Wrocławiu. Ale my nie chcemy się zamykać tylko na tym roku – mówił marszałek.  Już teraz, m.in. dzięki wielu projektom unijnym, Odra otworzyła się na miasta i miejscowości nad nią leżące. Powstało wiele wspaniałych terenów rekreacyjnych, sportowych, idealnych na organizację imprez kulturalnych. – Zamierzamy zinwentaryzować tę ofertę i możliwości, jakie nadal posiadamy. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć kolejny, regionalny produkt turystyczny, tym razem związany z Odrą –  dodawał marszałek.

Jedną z możliwości rozwoju turystycznego terenów nadodrzańskich jest kolejna inicjatywa międzyregionalna. 20 kwietnia, podczas Rowerowego Forum Metropolitalnego we Wrocławskim Centrum Kongresowym, przedstawiciele pięciu województw (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego) podpisali list intencyjny potwierdzający wolę współpracy na rzecz realizacji, promocji i utrzymania Blue Velo – Odrzańskiej Trasy Rowerowej. Wicemarszałek Stanisław Rakoczy, który podpisał list w imieniu województwa opolskiego mówił, że jak ta inicjatywa się uda, będzie to chyba najdłuższa trasa rowerowa w Polsce.  Trasa Blue Velo ma prowadzić wzdłuż Odry na całym jej polskim przebiegu: od Górnego Śląska aż po Bałtyk. Dokładna długość trasy zostanie ustalona podczas opracowywania dokumentacji przez poszczególne regiony. – Ale będzie tak, że rowerem będzie można przejechać od granicy czeskiej aż do Szczecina – dodawał Stanisław Rakoczy. Trasa ma być zaprojektowana tak, by ścieżki rowerowe przebiegały także przez wały, czyli na bardzo malowniczych terenach.  – Do udziału w tej inicjatywie będziemy zachęcać wszystkie samorządy lokalne – tak, by wspólnie zrobić coś dobrego – mówił Stanisław Rakoczy.

Podczas spotkania swoim doświadczeniami z rozwijania turystyki nad Odrą dzielili się m.in. samorządowcy z Krapkowic, Kędzierzyna-Koźla i Brzegu oraz właściciele nadodrzańskich obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych.

 

Samorządowy Rok Rzeki Odry – celem tej międzyregionalnej inicjatywy jest uświadomienie społeczeństwu szans rozwojowych związanych z położeniem województw nad Odrą, przekonanie mieszkańców do korzystania z jej dobrodziejstw oraz zachęcenie ich do większego zaangażowania się w działania służące ożywieniu społeczno-gospodarczemu terenów nadodrzańskich.

VR/PW