Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w zakresie mikroprojektów.

 

Szkolenie odbędzie się 31 stycznia 2018 r. od godziny 10.30 w Sali konferencyjnej Orła Białego na Ostrówku.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad oraz możliwości realizacji projektów we współpracy z partnerami czeskimi w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

 

Potencjalnym wnioskodawcom zostaną przekazane informacje m.in. w zakresie planowanych naborów, prawidłowego przygotowania wniosków oraz zasad oceny wspólnych polsko-czeskich projektów. Uczestnicy będą mogli przedstawić swoje pomysły na realizację polsko-czeskich projektów, otrzymają praktyczne wskazówki dot. planowania działań oraz budżetu w projekcie. Dotychczasowi beneficjenci przedstawią swoje projekty oraz podzielą się doświadczeniem z ich realizacji.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie

do 29 stycznia 2018 r.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, Panią Justyną Wójcik: tel. 77 44 04 044 wew. 109, justyna.wojcik@opolskie.pl.