Wspólnie można zrobić więcej, może być ciekawiej, można dotrzeć do większej liczby ludzi – to podkreślali członkowie komitetu organizacyjnego obchodów Roku 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów na swoim pierwszym spotkaniu.

Wydarzenia  o wymiarze lokalnym, sesje naukowe, lekcje samorządowe czy szczególnie obchodzone dni miast. Tak ma wyglądać w regionie rok 2018, w którym przypadają ważne rocznice: 100-lecie odzyskania niepodległości oraz 20 lat od obrony województwa opolskiego. Jubileusz będzie się odbywał pod wspólnym hasłem: Polska – samorząd  – wspólnota.

Marszałek Andrzej Buła chciałby, aby komitet organizacyjny nie tylko patronował wydarzeniom, ale również inicjował niektóre działania. Do tego gremium zostali zaproszeni przedstawiciele wielu środowisk, niezależnie od przynależności politycznej. Są w nim więc m.in. studenci i młodzież, seniorzy, strażacy, harcerze, działacze lokalni i społecznicy.

– Chcemy, aby te jubileusze nie były związane jedynie z apelami i składaniem wiązanek, ale żeby był to czas codziennej radości i przypominania sobie, jak ważny jest samorząd. Zachęcamy wszystkie środowiska do tego, aby pokazały, że cieszą się z niepodległości oraz z tego, że przetrwało i rozwija się nasze województwo – dodaje marszałek.

Wraz z Uniwersytetem Opolskim samorząd województwa zorganizuje cykl spotkań historycznych w wielu szkołach regionu. Jak podkreśla Andrzej Buła, formuła spotkań i debat historycznych jest otwarta. Dodatkowo mają powstać wioski samorządowe, a w trakcie dni miast ma być przypominana idea samorządowości. – Chcemy uaktywnić samorządy, ale też nieformalne grupy, które nie mają szans sięgać po pieniądze, tak jak jest to w przypadku organizacji i fundacji – dodaje.

Grzegorz Krzyśków z opolskiej chorągwi ZHP przypomina, że harcerstwo obchodzi stulecie swojego istnienia i wpisujemy się w Niepodległość. – W trakcie każdego naszego spotkania jest wątek patriotyczny. Taką zasadę mamy od stu lat. Chcemy godnie przeżyć te dwa jubileusze zarówno związane z niepodległością, jak i 20-leciem od chwili obrony województwa opolskiego – mówi i dodaje, że cały program harcerstwa nastawiony jest na jubileusz niepodległości.

Danuta Bajak, prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu zaznacza, że jej środowisko jest bardzo aktywne i z chęcią będzie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach związanych z przyszłym rokiem – Nasze koła gospodyń wiejskich wpisały się już w odnowę wsi, to oznacza, że chcą one promować województwo. Chcemy zaangażować w przyszłoroczne wydarzenia zarówno mieszkańców wiosek, jak i integrować się z mieszkańcami miast – dodaje.

Jerzy Imbiorski ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych podkreśla, że setna rocznica niepodległości zbiega się z 95 rocznicą powstania ochotniczych straży pożarnych. – To są mieszkańcy tej ziemi, którzy brali również czynny udział w obronie województwa – dodaje.

Izabela Kaczyńska z samorządu studenckiego Uniwersytetu Opolskiego deklaruje udział w wydarzeniach opolskich żaków. -Mamy swoją samorządność studencką, dlatego nasze środowisko w sposób naturalny zaangażuje się w te obchody – mówi.

Mamy nadzieję, że te zapowiedzi współpracy, które już się pojawiły, przekują się w ciekawe inicjatywy jubileuszowe. Jak mówi marszałek Andrzej Buła, komitet jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą dołożyć swoją cegiełkę do przyszłorocznych obchodów.

PW/VR

Udostępnij wpis: