Epidemia cholery w Jemenie, przestępczość, narkotyki i prostytucja w skali europejskiej – nad wypracowaniem rozwiązań tych niezwykle poważnych problemów dyskutowali licealiści wcielając się w rolę delegatów Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Obrady, już po raz siódmy, zorganizowało III Liceum Ogólnokształcące z Opola. Ponad stu delegatów z kraju i z zagranicy przyjechało do stolicy województwa na trzydniowe obrady Silesian Model United Nations. Wszystkie dyskusje, wzorem obrad ONZ, odbywają się w języku angielskim. W tym roku, młodzież obradująca w sześciu komisjach, wcielała się w rolę reprezentantów z dwudziestu państw świata.

W obradach wzięły udział m.in. Agnieszka Dulas (aktualnie ucząca się w Wielkiej Brytanii) oraz Julia Suchodolska (II Liceum Ogólnokształcące w Opolu), delegatki reprezentujące odpowiednio Wielką Brytanię i Irak. – Przypatrujemy się problemowi cholery w Jemenie. Jako reprezentantka Iraku, staram się z innymi państwami rozwiązać skomplikowaną sytuację epidemiologiczną. Próbujemy znaleźć rozwiązanie bazujące na wkładzie każdego z krajów. Wczoraj opracowaliśmy rezolucję, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Liczę, że zostanie ona przegłosowana podczas dzisiejszych obrad – podkreśliła. Jak zaznaczyły uczestniczki obrad, tematy jak najbardziej nawiązują do rzeczywistych i palących problemów w skali globalnej, o których często nie wiemy. – Jemen ma obecnie największy kryzys humanitarny od II wojny światowej. Głoduje ponad milion ludzi. Taka właśnie konferencja zwiększa naszą świadomość – dodały zgodnie. Uczestniczki zwróciły również na inny pozytywny aspekt udziału w takich inicjatywach. Jest nim niewątpliwie pobudzanie aktywności społecznej już na etapie szkolnym, możliwość wcielenia się w różne role, które czekają ich w dorosłym życiu.

Delegatka Norwegii dyskutowała m.in. o przestępczości w Europie oraz problemie narkotyków i prostytucji. Reprezentantka Grecji, działająca w Komitecie Bezpieczeństwa zastanawiała się nad rozwiązaniem problemu wojny domowej w Jemenie. Rozmawialiśmy z przedstawicielami kilkunastu krajów, jak rozwiązać ten konflikt, czy użyć działań militarnych czy zastosować inne formy ingerencji – dodała.

Patronat nad konferencją objął marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

kk