Lokalna Grupa Działania “Kraina Dinozaurów”

Informujemy, że Zarząd  Lokalnej Grupy Działania “Kraina Dinozaurów”, realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłosił nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego:
Przedsięwzięcie: 2.2.1  wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD
Cel ogólny: 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy: 2.2 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Termin składania wniosków: 18.10.2017r. – 03.11.2017r. do godz. 15:00

Szczegóły ogłoszenia pod linkiem: http://www.krainadinozaurow.pl/pl/ogloszenia-o-naborach,194.html