Podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – Open Days w Brukseli odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli kilkunastu europejskich regionów, podczas którego dyskutowano, dlaczego Europa wciąż potrzebuje polityki spójności.

O tym, jak polityka spójności odpowie na wyzwania Unii Europejskiej, mówił przedstawiciel naszego regionu – wicedyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Tomasz Hanzel. Prezentował  doświadczenia naszego regionu dotyczące wykorzystania funduszy unijnych, a także rekomendacje dotyczące przyszłości polityki spójności po roku 2020.

Głównym elementem tej prezentacji było pokazanie naszego regionalnego wyzwania,  czyli sytuacji demograficznej i pokazanie, w jaki sposób staramy się przeciwdziałać depopulacji. Tomasz Hanzel zaprezentował ideę programu „Opolskie dla Rodziny”, mówiąc o tym, że program ten stanowi „myśl przewodnią” naszego regionalnego programu operacyjnego.

Przedstawiał także rekomendacje na przyszłość, pochodzące ze stanowiska Związku Województw RP w sprawie przyszłości polityki spójności po roku 2020, będącym wspólnym głosem polskich regionów w tej sprawie.

Organizatorzy Open Days docenili ten panel i określili go jako „harvesting of ideas” – źródło pomysłów. To oznacza, że był to jeden z kilku wybranych paneli, spośród kilkudziesięciu zorganizowanych w tych dniach, które mogą dać duży wkład do dyskusji o przyszłości polityki spójności po roku 2020.

Stanowisko Związku Województw RP– na stronie