Zła pogoda nie zakłóciła gali dożynkowej. Wojewódzkie Święto Plonów w Namysłowie odbyło się w podniosłej i gorącej atmosferze.

Tradycyjnie zainaugurowała je msza św. dziękczynna, odprawiona przez ordynariusza Diecezji Opolskiej, biskupa Andrzeja Czaję, biskupa pomocniczego Diecezji Dolnośląskiej Andrzeja Siemieniewskiego oraz księży proboszcza Bartosza Barczyszczyna i duszpasterza rolników ks. Huberta Janowskiego.

Barwny korowód, który dotarł na namysłowskie błonia, poprzedziły korony żniwne. Gospodarze Dożynek Wojewódzkich – marszałek Andrzej Buła oraz burmistrz Namysłowa, Julian Kruszyński – witali gości, którym nie straszna była deszczowa pogoda, dziękowali za tegoroczne plony i za podtrzymywanie tradycji i kultury śląskiej.

Marszałek specjalne podziękowania skierował do artystów, których dziełem były tegoroczne korony żniwne, podkreślał ogromny trud  włożony w ich powstanie i nie mniejszą inwencję twórczą.

Chleb dożynkowy, upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów, wnieśli starostowie. W tym roku byli to Anna Paczkowska ze Smarchowic, która wraz z mężem i synem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 350 ha, nastawione na produkcję roślinną, ma też ponad 100 sztuk bydła. Gospodarstwo jest zmechanizowane, a starościna doświadczona w zdobywaniu funduszy pomocowych. Starosta Jacek Armata ze wsi Kowalowice, gospodaruje na 170 ha, także specjalizuje się w produkcji roślinnej, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu i ojcem czterech córek.

Marszałek i burmistrz Namysłowa podzielili się chlebem z gośćmi dożynkowymi i życzyli, by nigdy chleba nie zabrakło w polskich domach.

Życzenia opolskim rolnikom złożyła także wicewojewoda Violetta Porowska oraz Herbert Czaja, prezes Izby Rolniczej w Opolu. Ten ostatni wyraził nadzieję, że rolnikom ich praca będzie się na tyle opłacać, że wystarczy nie tylko na ubezpieczenia od żywiołów, ale na zakup nowoczesnych maszyn.

W drugiej części dożynkowej gali rozstrzygnięty został konkurs – „Piękna wieś opolska 2017”. Wszystkie startujące w konkursie wsie oprócz zajętych w rywalizacji miejsc, otrzymały honorowy tytuł „Najpiękniejsza wieś 20-lecia programu odnowy 1997-2017”. Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa, poinformował, że 26 października odbędzie się uroczystość poświęcona 20-leciu odnowy wsi w województwie opolskim (komunikat z rozstrzygnięcia konkursu „Piękna wieś opolska” na stronie samorządu województwa).

Kolejnym rozstrzygniętym konkursem były korony dożynkowe oraz prace plastyczne kłosowo-ziarnkowe. Przewodnicząca komisji prof. Teresa Smolińska poinformowała, że spośród 29 prac zgłoszonych do rywalizacji, jury jednomyślnie I miejsce przyznało koronie z Gogolina – Karłubca, drugie miejsce otrzymała korona z Roszkowic w gm. Niemodlin, a trzecie z Grocholubia w gm. Walce. W kategorii koron i prac plastycznych ziarnkowych I miejsce zdobyła korona z Odrowąża, zgłoszona przez Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych.

Marszałek Andrzej Buła wręczył w trakcie gali dożynkowej odznaki honorowe „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Otrzymali je: Maria Teodorczyk z Woskowic Małych – wieloletnia nauczycielka, społecznik i samorządowiec, która aktywnie uczestniczy w programie „Odnowy wsi;, Tadeusz Kwiecień ze Smarchowic Śląskich – pasjonat historii, współzałożyciel grupy rekonstrukcji historycznej „Oka”, organizator „żywych” lekcji historii oraz Jadwiga Kawecka z Namysłowa – muzealnik, zaangażowana w działalność na rzecz lokalnej społeczności, prowadzi zajęcia edukacyjne dla uczestników uniwersytetu III wieku, jest inicjatorką wydawnictw związanych z historią lokalną.

W części artystycznej wystąpili Jerzy Kryszak oraz Doda z zespołem Virgin.

MS