Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa opolskiego oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego województwa opolskiego do zgłaszania do dwóch swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa w 2018 roku – szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w ogłoszeniu, które znajduje się w załączeniu.

Imienne zgłoszenia proszę przesyłać na formularzu zgłoszeniowym (w załączeniu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem:  „Nabór do komisji konkursowych – 2018” w terminie do dnia 30 października 2017 r.

Liczy się data wpływu do Urzędu.