Rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Namysłowie oraz zjazdów do stref ekonomicznych.

Modernizowany odcinek liczy ponad kilometr i obejmuje swym zakresem budowę nowej konstrukcji jezdni, pasa lewoskrętu z drogi wojewódzkiej na zjazd do firmy Velux, zjazd na teren strefy ekonomicznej po prawej stronie drogi wojewódzkiej, wyspy-azyle dla pieszych, 250 metrowego odcinka kanalizacji deszczowej, a także budowę ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej. Zaplanowano także wiele robót instalacyjnych – przebudowę kabli telekomunikacyjnych pod zjazdami, zainstalowanie punktowych elementów odblaskowych, montaż oświetlenia, powstaną przejścia dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Koszt inwestycji to 2,95 mln złotych, z czego wkład finansowy gminy Namysłów (prace budowlane i dokumentacja) wyniósł 450 tys. złotych.

Julian Kruszyński, burmistrz Namysłowa, nie kryje, że rozpoczęcie inwestycji leżało w interesie gminy. – Ruch na tym odcinku jest znaczny. Dojeżdżają do Veluxu dostawcy, wyjeżdżają gotowe towary. W fabryce pracuje około 800 osób, które docierają tu pieszo, rowerami lub samochodami. Nowoczesne rozjazdy zapewnią im bezpieczeństwo. Powstanie w tym miejscu odcinek pięknej arterii – zauważa.

Wykonawcą robót jest oleska spółka REMOST, która deklaruje, że zakończy zadanie do 27 października tego roku. Maszyny budowlane można było zobaczyć już w pierwszym dniu prac, 24 sierpnia.

Inwestycja wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa, a przede wszystkim usprawni ruch w newralgicznym – pod względem gospodarczym – punkcie Namysłowa.

Bartłomiej Horaczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, zapewnia, że wykonawcy postarają się, by utrudnień na remontowanej trasie było jak najmniej.

Według ostatnio przeprowadzonego pomiaru ruchu przejeżdża tędy około 5.100 pojazdów w ciągu doby.

– Zarząd Województwa Opolskiego na kompleksową modernizację drogi z Namysłowa do Opola wydał już z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 131 mln złotych – zauważa marszałek województwa Andrzej Buła.

Na rok przyszły zaplanowane są dwie kolejne inwestycje na 2,4 km odcinku z Biestrzykowic do Jastrzębia (koszt 10 mln zł) oraz 1,1 km przebudowa ul. Opolskiej wraz z rozbudową ścieżki pieszo-rowerowej (koszt 6,5 mln złotych).

– Powstanie ciekawy i nowoczesny układ komunikacyjny na osi północ-południe, który pozwoli podróżującym na skomunikowanie się z autostradą A-4 – mówi marszałek Buła.

MS