– Minister kultury i dziedzictwa narodowego zmniejszył budżet przeznaczony na realizację krajowego programu Bardzo Młoda Kultura –  planowana kwota 4 mln złotych obcięta została do 2 mln złotych, a skali województwa zamiast obiecanych 282 tysięcy złotych liczyć możemy na zaledwie 135 tys. złotych, co stanowi 47,8 proc.  – poinformował wicemarszałek Stanisław Rakoczy.

W regionie koordynatorem programu jest Muzeum Śląska Opolskiego , które realizuje program EDUKO 2016-2017. Okrojenie pieniędzy skutkowałoby zawężeniem otwartego konkursu na wsparcie projektów w zakresie edukacji kulturowej dzieci i młodzieży (regranting). Przed obniżeniem dotacji planowano przeznaczyć na konkurs ofert 140 tys. złotych, po ich zmniejszeniu pozostałaby kwota 65 tys. złotych, co oznacza, że za te pieniądze można byłoby sfinansować 6-7 przedsięwzięć, a nie 15 jak pierwotnie planowano. Dlatego Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu wkładu własnego wnoszonego do projektu o dodatkową kwotę 85 tys. złotych. Dzięki temu na organizację konkursu grantowego będzie można przeznaczyć 150 tysięcy złotych.

– Województwo opolskie jest jedynym w kraju, które dołożyło do Bardzo Młodej Kultury. Gdyby tak się nie stało, zostałby zmarnowany rok przygotowań do konkursu. A przecież adresujemy go do twórców, animatorów kultury, pasjonatów – mówiła Joanna Ojdana, menadżer projektu z ramienia MŚO.

Joanna Ojdana o opolskim programie EDUKO:

MS