Zarząd województwa opolskiego ogłosił dwa konkursy dla dzieci i młodzieży – plastyczny na „Najpiękniejszy przyszkolny ogród” i fotograficzny „Osobliwości przyrodnicze w obiektywie”.

Obydwa konkursy organizowane są w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Prace w obydwu należy zgłaszać do 22 maja br. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody

Więcej na stronach internetowych – http://odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=318&idd=317 oraz

http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=318&idd=318

Udostępnij wpis: