Podręcznik dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem oraz na stronie internetowej MRiRW w zakładkach: