Marszałek Województwa Opolskiego powołał Forum Młodzieży Województwa Opolskiego „Młodzieżowe Opolskie”.

Wszystkie informacje nt. działalności Forum na stronie:

Forum Młodzieży Województwa Opolskiego „Młodzieżowe Opolskie”