Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zamieściło na swojej stronie internetowej  ogłoszenie o naborze wniosków na:

– Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
link