Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zamieściła na swojej stronie internetowej  cztery ogłoszenia o naborze wniosków na:

– Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
– Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie   podejmowania działalności gospodarczej
– Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Link do strony

Udostępnij wpis: