Jubileusz 50-lecia obchodzi w tym roku Politechnika Opolska, która zaczynała swoją działalność jeszcze jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu. Dziś odbyła się jubileuszowa gala, podczas której uczelnia otrzymała najwyższe regionalne odznaczenie.
Pół wieku działalności uczelni to kapitał tradycji i wiele osiągnięć naukowych. Dziś Politechnika Opolska to także najważniejszy ośrodek kadr i myśli inżynierskiej, wartości intelektualnych i innowacji technicznych w regionie, który jest ważnym filarem jego rozwoju, to naturalny partner biznesu i innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego też marszałek Andrzej Buła uhonorował uczelnię odznaką „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. To najwyższe odznaczenie regionalne wręczył rektorowi profesorowi Markowi Tukiendorfowi podczas uroczystej gali członek zarządu województwa Antoni Konopka. – Z satysfakcją gratuluję uczelni pięknego jubileuszu – mówił. – Jako wspólnota regionalna jesteśmy dumni z naszej Politechniki, jej osiągnięć oraz dynamicznego rozwoju – dziękuję bardzo obecnym i wcześniejszym władzom Politechniki, za stworzenie w regionie opolskim silnej i nowoczesnej instytucji nauk technicznych i kształcenia wyższego.

Uczelnia odgrywa dziś kluczową rolę w podnoszeniu wykształcenia mieszkańców Śląska Opolskiego na poziomie wyższym, cieszy się ich uznaniem i jest szanowana jako atrakcyjny, regionalny ośrodek kształcenia dla inżynierów. Docenić należy jej coraz lepszą współpracę w procesie dydaktycznym z firmami w regionie, co sprawia, że kończący uczelnię absolwenci już wcześniej poznają oczekiwania regionalnego rynku pracy. Dzięki współpracy Politechniki ze światową społecznością naukową efektywnie rozwijamy także nasze partnerstwa międzynarodowe.
W imieniu władz regionu Antoni Konopka złożył na ręce rektora gratulacje i życzenia pomyślnej przyszłości dla całej społeczności akademickiej Politechniki.

VR