W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przebywała kilkunastoosobowa delegacja z ukraińskiego rejonu Bohorodczany, w skład której weszli naczelnicy tamtejszych działów miejskich architektury, nieruchomości, służby sanitarnej, a także policji i straży pożarnej.
Ukraińscy goście przyjechali na zaproszenie swego partnera we współpracy zagranicznej – Starostwa Powiatowego w Oleśnie. W składzie delegacji było także troje Szkotów z partnerskiego powiatu Lothian (na obrzeżach Edynburga). – Ukraina, jak informował burmistrz Bohorodczan, Rostyslav Zaremba, jest w przededniu wprowadzenia reformy samorządowej. Wybrała model francuski.
Obecny na spotkaniu wicemarszałek Roman Kolek życzył dobrze przeprowadzonej reformy i mówił, że nasz model oparty na decentralizacji jest udany, a reforma samorządowa przeprowadzona w Polsce należała do najbardziej udanych reform ustrojowych.
Ukraińscy goście, których wizyta w Polsce zaplanowana jest na trzy dni, najpierw pytali o specyfikę pracy swoich polskich odpowiedników w starostwie powiatowym. Na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, w którym uczestniczyli radni sejmiku województwa – Elżbieta Kurek i Hubert Kołodziej – interesowali się kompetencjami samorządu województwa.
MS