W trakcie Dożynek Wojewódzkich podsumowano tegoroczny konkurs „Piękna wieś opolska”.

Jego laureatką w kategorii „Najpiękniejsza wieś” została Stradunia w gminie Walce (nagroda 20 tys. złotych). Drugie miejsce zajęło Pogórze w gminie Biała (15 tys. zł), a trzecie Ligota Prószkowska w gminie Prószków (10 tys. zł). Jury postanowiło w tej kategorii przyznać jedno wyróżnienie, które otrzymała Olszowa w gminie Ujazd (2 tys. złotych).
Jury nagradzając Stradunię zwróciło uwagę, iż wieś, mimo skromnych zasobów przyrodniczych, zrealizowała wiele ciekawych i nietypowych projektów ukierunkowanych na bioróżnorodność (a ona była głównym kryterium tegorocznego konkursu). Świetnie wykorzystano starorzecze Odry, projekt „Wśród olsów” zyskał tablice informacyjne oraz drewnianą kładkę, która prowadzi przez najciekawsze miejsca. Edukacja ekologiczna krzewiona jest wśród najmłodszych. Młodzież pielęgnuje 150-letniego kasztana, a jego sadzonki przekazywane są mieszkańcom. Miejscowa społeczność potrafiła wydobyć to, co w lokalnej przyrodzie najcenniejsze, pokazać, a przede wszystkim chronić.

W drugiej kategorii – Najlepszy projekt odnowy wsi, jury nie przyznało pierwszego miejsca. Dwa równorzędne drugie przypadły Nowym Budkowicom w gminie Murów za projekt zatytułowany „Sportowa duma Nowych Budkowic” oraz wsi Jakubowice w gminie Branice za projekt „Jakubowicka strefa aktywności społecznej – rewitalizacja stawu strażackiego”. Obie miejscowości otrzymują nagrodę pieniężną o wartości 8 tysięcy złotych. Trzecie miejsce otrzymał Łącznik w gminie Biała za projekt „Bogactwo przyrody leśnej wokół nas i lekcje jej różnorodności w drodze”. Tu nagroda wyniosła 6 tys. złotych. Zdaniem jury bioróżnorodność, która była tematem przewodnim konkursu, sprawiła sołectwom wiele problemów. Nawet te wsie, które na swym terenie posiadają duże zasoby przyrodnicze nie zawsze potrafiły je należycie wyeksponować. Mała jest też świadomość przyrodnicza mieszkańców, którzy niewiele o tych zasobach wiedzą.

Nadzieją są odbywające się w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” warsztaty na temat zagospodarowania terenów wiejskich.

Jak mówił podczas podsumowania konkursu marszałek Andrzej Buła, tegoroczni laureaci mogą być przykładem dla innych sołectw, a ich pomysły są inspiracją do realizacji kolejnych, ciekawych projektów przez społeczności lokalne. – To ważne, bo wiele zrealizowanych przedsięwzięć zostało wspartych finansowo z funduszy unijnych, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kolejna edycja PROW, na lata 2014-2020, również daje mieszkańcom wsi możliwości skorzystania z pieniędzy na realizację nowych projektów – mówił.

W przyszłym roku, który będzie jubileuszowy dla konkursu „Piękna wieś” (20 lat), zmienią się kryteria uczestnictwa w tej rywalizacji. Ponieważ doszło nowe kryterium bioróżnorodności, będą w niej mogły wziąć udział wszystkie opolskie sołectwa, nawet te, które zwyciężyły w poprzednich edycjach.

MS